Translate

12 nov. 2012

Matrimonium

Matrimonium ou contubernium
Mónica Bar Cendón

O veredicto do TC sobre o recurso de inconstitucionalidade da Lei 13/2005, de “matrimonio homosexual”, desatou controversias no bloque da dereita. Así, mentres uns debatían sobre a parida das peras e das mazás da Botella, outros proclamábanse abertamente defensor@s da Lei, denantes de aprobarse.
Os máis extremistas escúdanse no inadecuado do nome e activan unha campaña co slogan “Yo no lo llamaré matrimonio”, como se a súa preocupación fose etimolóxica.
O certo é que o termo Matrimonium varía segundo as culturas. Na antiga Roma durante moito tempo só era factible a voda entre Patricios, os plebe@s e escravos quedaban fóra do “privilexio” de casar. Se cadra porque ademais de non ser libres, tampouco posuían bens, polo que o intercambio material non tiña obxecto. Segundo puiden pescudar, na lingua árabe, á unión en matrimonio chámase `aqd nikāḩ’, que significa “contrato de penetración”. O que leva implícito o repudio, cando este non se consuma segundo as pretensións do home.
Esta idea tamén de apareamento é a impulsada desde o sector máis ultraconservador da nosa sociedade: ler máis

No hay comentarios:

Publicar un comentario