Translate

13 mar. 2012

Fenda salarial e igualdade

Artigo de Manuel Bragado en Faro de Vigo

Ás portas da celebración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, o Gabinete Económico de CC OO presentou un informe moi clarificador sobre a situación das mulleres no noso mercado laboral: "A realidade das mulleres en Galicia: o emprego, o salario e a pensión". Baseado en series estatísticas do Instituto Galego de Estatística, da Enquisa de Poboación Activa e da Axencia Tributaria, analiza con moito detalle os datos de emprego referidos ás mulleres tanto nos entornos do que foi o ciclo económico expansivo de 2005 a 2008, no que se incrementaron as taxas de actividade e emprego, como no recisivo da crise actual 2009 a 2011, no que aumentou de forma brutal o paro e a temporalidade.  ler todo o artigo

Feminismo ou barbarie, por María Xosé Queizán

Ciclo: Encontros con escritoras, Concellería de Igualdade